بایگانی ماهانه: ژوئیه 2013

کوچک بودن یا نبودن

تازه به جمع‎مان پیوسته تا در کارهای آموزشی درگیر شود. یک جورهایی همکار محسوب میشود. با چند تا از رفقایش ایستاده ایم به حرف زدن که صحبت به سن و سال میکشد و میفهمم ۷۲ای است. پسرک! به نظرم خیلی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در روزانه‌های من | دیدگاهی بنویسید