بایگانی ماهانه: اکتبر 2013

وسط جلسه، وسط اتاق، ترسیدم!

امروز اواسط جلسه که آدم‎ها مشغول گفتگو بودند -بعد از همه حرف‎هایی که در فضای غیر رسمی قبل جلسه و در فضای رسمی حین جلسه از دهن بعضی آدم‎ها شنیدم-، وسط اتاق ایستاده بودم و نگاه‎شان می‎کردم. داشتم فکر می‎کردم … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در آموخته‌های من | دیدگاهی بنویسید